News ข่าวสาร และกิจกรรม

  พิธีเปิด โครงการสนันสนุนการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ ประจําจังหวัดนครสวรรค์ 11-06-2557 โดย:

  

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ได้มีการจัดงาน พิธีเปิด
โครงการสนันสนุนการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ ประจําจังหวัดนครสวรรค์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ณ ห้องประชุม ฟอรั่ม เอ็ม โรงแรม พานาดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ 

ภาพกิจกรรม : พิธีเปิด โครงการสนันสนุนการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ ประจําจังหวัดนครสวรรค์
กลับหน้าแรก

 
 
เครือข่ายของเรา

www.hp8northern.com
www.happy-workplace.com

Follow Us
  • Facebook
สถิติ

  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 569 คน

Partners

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ

ติดต่อ สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ เลขที่ 693/211 หมู่ 24 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ : 053-715399 โทรสาร : 053-744339 Email : hp8northern@gmail.com Copyright © Your Website 2015