News ข่าวสาร และกิจกรรม

  พิธีเปิด โครงการสนันสนุนการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ ประจําจังหวัดลำปาง 01-07-2557 โดย:

  

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 57
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมโดย ผศ.ยุพา อภิโกมลกร หัวหน้าโครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ Happy Workplace ภาคเหนือ ประจำจังหวัดลำปาง จัดเวทีเผยแพร่กิจกรรม Happy Workplace ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย ประธานโครงการ E-San Society เป็นวิทยากรบรรยายการสร้างความสุขในองค์กร จัดขึ้น ณ ห้องจันผา รร.เวียงลคอร จ.ลำปาง

ภาพกิจกรรม : พิธีเปิด โครงการสนันสนุนการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ ประจําจังหวัดลำปาง
กลับหน้าแรก

 
 
เครือข่ายของเรา

www.hp8northern.com
www.happy-workplace.com

Follow Us
  • Facebook
สถิติ

  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 569 คน

Partners

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ

ติดต่อ สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ เลขที่ 693/211 หมู่ 24 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ : 053-715399 โทรสาร : 053-744339 Email : hp8northern@gmail.com Copyright © Your Website 2015