องค์กรสุขภาวะ

องค์กรสุขภาวะ (Healthy Organization) คืออะไร?

ในบริบทของศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ใช้คำว่าสุขภาวะองค์กร (Healthy Organization) ให้ง่ายขึ้นโดยเรียกทั่วไปว่า Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุข หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อให้องค์กรมีความสามารถและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ค้นหากิจกรรม Happy8
สรุปภาพรวมองค์กรภาคีเครือข่าย
 
 
 
ข่าวสารจาก สสส.

Happy 8

  จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้
2
คน
เมื่อวาน
4
คน
เดือนนี้
110
คน
เดือนที่ผ่านมา
256
คน
ปีนี้
2,287
คน
ปีที่ผ่านมา
2,016
คนเครือข่ายของเรา

www.hp8northern.com
www.happy-workplace.com

Follow Us
  • Facebook
สถิติ

  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 569 คน

Partners

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ

ติดต่อ สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ เลขที่ 693/211 หมู่ 24 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ : 053-715399 โทรสาร : 053-744339 Email : hp8northern@gmail.com Copyright © Your Website 2015